• Català
 • Español

Accessibilitat

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al nostre lloc web:

SITUACIÓ DE COMPLIMENT
Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el següent punt.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE
El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018
  • Podrien existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims exigits, 3:1, respecte als colors adjacents del fons de la secció de la web en qüestió. [9.1.4.11 Contrast no textual]
  • Podrien existir alguns elements no textuals no etiquetats correctament [2.5.3 Etiqueta en el nom] i [4.1.2 Nom funció i valor]
  • Els cercadors busquen automàticament sense necessitat d’ordenar cap acció per part de l’usuari [3.2.2 En rebre entrades]
  • Podrien existir alguns textos en un altre idioma no etiquetats correctament [3.1.2 Idioma de les parts]
  • Podrien existir errors de codi puntuals d’edició en alguna pàgina web. [4.1.1 Processament]
 • Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho compleixin.

 

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT
La present declaració va ser preparada el 07 de març de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

La Declaració d’Accessibilitat ha estat revisada i actualitzada al març de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE
Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (articulo 10.2.a de l’RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

 

Pot presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:

 

Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4

Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de la seu electrònica i seran rebudes i tractades per l’àrea de Sistemes de la Informació de Red.es.

CONTINGUT OPCIONAL
Aquest portal aquesta dissenyat per a poder canviar la grandària del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si desitja canviar la grandària de lletra del text en els principals navegadors gràfics utilitzi els següents menús:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Grandària del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text mes gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Grandària del text
 • Per a modificar la grandària de tot en la pàgina:
  • Ctrl + + per a augmentar-ho
  • Ctrl + – per a disminuir-ho
  • Ctrl + 0 restaura la grandària original del text
  • Si el que vol és anul·lar la fulla d’estils o modificar el color del text, pot consultar la pàgina How to Change Text Size or Colors de la WAI, que es pot llegir traduïda al espanyol en Com canviar la grandària del text o colors?