• Català
  • Español

Otorrinolaringologia

Realitzat per: Dr. Gustavo Suárez

Descripció del servei d'otorrinolaringologia

Especialista encarregat de les patologies de l’oïda, nas i gola. Atén aspectes importants per a la nostra vida diària com poden ser la parla, l’audició, la respiració i l’equilibri. No obstant això, l’otorrinolaringologia actual no es confina solament a aquestes àrees, ja que s’ha convertit en una disciplina àmplia que abasta la part mèdica i quirúrgica del cap i coll, així com venerologiques.

Doctor Suarez, Milenium Medical

Dr. Gustavo Suárez